OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĘŻPOL

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 lipca 2024 r. do 30 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 11, 23-415 Księżpol, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 11.

Dokumenty do pobrania: