KONKURS NA CIASTO Z OWOCAMI

REGULAMIN KONKURSU NA

CIASTO Z OWOCAMI

DOŻYNKI GMINNE

Płusy 21 sierpnia 2022 r.

 1. Organizator: Wójt Gminy Księżpol i Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu

 2. MIEJSCE I CZAS KONKURSU: Dożynki Gminy Księżpol w Płusach – 21 sierpnia 2022 r.

 3. CEL KONKURSU:

 1. Promowanie lubelskiej tradycji cukierniczej oraz zachęcenie lokalnej społeczności do jej kultywowania.

 2. Promocji dziedzictwa kulturowego gminy Księżpol w aspekcie kulinarnym.

 3. Wybrane i nagrodzone wypieki będą przeznaczone w do celów promocyjnych.

 1. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców gminy Księżpol

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2) do dnia 21 sierpnia 2022roku.

 3. Zgłoszenia można nadesłać pocztą elektroniczną na mail: gok@ksiezpol.pl, do siedziby organizatora tj. Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu ul. Biłgorajska 9(do dnia 20 sierpnia do godz. 15.00), bądź w dniu Dożynek w Płusach do komisji konkursowej (w godz. 13.00- 14.00).

 4. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu);

 • podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku i oświadczenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu);

 1. Konkurs polega na zaprezentowaniu przed Komisją Konkursową gotowego wypieku (ciasta), przygotowanego zgodnego z wymaganiami wymienionymi w rozdz. V niniejszego Regulaminu.

 2. Każdy Uczestnik (osoba fizyczna/ organizacja/ sołectwo / zespół) Konkursu może zgłosić maksymalnie 1 propozycję ciasta.

 3. Uczestnicy Konkursu zaprezentują ciasto komisji konkursowej podczas Dożynek w miejscowości Płusy w dniu 21 sierpnia 2022 r.

 1. OCENA I NAGRODY:

 1. Ciasta zgłaszane do konkursu powinny posiadać co najmniej 25 letnią recepturę.

 2. Obowiązkowym elementem Konkursu jest przedstawienie i umożliwienie oceny ciasta przez komisję konkursową

 3. Ocenie zostaną poddane:

 • gotowy wypiek (ciasto);

 • forma wykonania wypieku;

 • walory smakowe;

 • prezentacja ciasta;

 • związek opisywanego wypieku z województwem lubelskim – przepisy powinny nawiązywać do tradycji i bogactwa kulturowego naszego regionu

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji Konkursowej.

 2. Wręczenie nagród zostanie przeprowadzone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.

 3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w dniu Dożynek, na portalu społecznościowym facebook, oraz stronach internetowych organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Zał. nr 1 do reg. konk.

zał. 2. ośw.