Konferencja zamykająca projekt „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”

29 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”.
Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu realizowała projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa” był realizowany wspólnie z Czerwonogradzkim Domem Kultury. Celem projektu była ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej.
W ramach projektu zorganizowane zostały wspólne warsztaty na temat tradycji kulinarnych i tradycji artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dokumentujące dziedzictwo kulturowe i historyczne. Powstała grupa artystyczna, której repertuar opiera się głównie na tradycyjnej muzyce ludowej. Grupa rozwijała swoje umiejętności w ramach warsztatów muzycznych. Dzięki warsztatom fotograficznym uczestnicy nauczyli się m.in. kadrowania zdjęć. A na warsztatach tanecznych – tańca ludowego. Odbyło się spotkanie z lokalnym regionalistą, który przekazał swoją wiedzę na temat tradycji kulturalnych i folklorystycznych. Na warsztatach plastycznych uczestnicy malowali obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego z kraju swojego partnera. Został zakupiony sprzęt dźwiękowy i świetlny do nowego budynku domu kultury w Księżpolu, który umożliwi koncerty dla publiczności.
W sierpniu br. został zorganizowany Gala Koncert. Zaproszeni goście z Ukrainy oraz grupy artystyczne z Polski zaprezentowali publiczności pieśni ludowe i tańce ludowe. Wykonali wspólne pieśni które, opracowywali podczas warsztatów. Koncertowi towarzyszyły różne wystawy lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego, konkursy i zabawy, a publiczność była udział we wspólnym śpiewaniu. Zwieńczeniem współpracy jest piękny album podsumowujący działania całego projektu, pokazujący osiągnięcia kulturalne partnerów projektu i promocje lokalnej kultury.
Partner Ukraiński również przeprowadził warsztaty plastyczne i fotograficzne, muzyczne, rękodzieła, taneczne oraz zbudował scenę letnia przy domu kultury w Czerwonogradzie. Koncert Galowy odbył się już na nowo zbudowanej scenie.
Wdrożenie projektu pozwoliło uczestnikom koncertów zapoznać się z kulturowym i historycznym dziedzictwem sąsiadów zza granicy. Ponadto działania rozpoczęte w projekcie będą kontynuowane w latach następujących po zakończeniu projektu.
Tytuł projektu:
„Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”
Wartość całego projektu – 66 480,00 Eur
Dofinansowanie Unii Europejskiej – 59 832,00 Eur
Dziękujemy naszym partnerom za owocną współpracę.