Wręczenie umowy na odnawialne źródła energii

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, 6 maja 2021 r. wręczyli Wójtowi Gminy Księżpol umowę na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Oprócz gminy […]

Dodano: Więcej

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Z powodu panującej epidemii obchody Święta Konstytucji 3 Maja w tym roku były skromniejsze. Rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu, następnie przedstawiciele samorządu odmówili […]

Dodano: Więcej

KOMUNIKAT

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021. Producent surowca tytoniowego, wpisany […]

Dodano: Więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 2021-2028” Przedmiot konsultacji Na podstawie Zarządzenia nr 33/2021 Wójta Gminy Księżpol z dnia […]

Dodano: Więcej