KONTROLA SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na terenie Gminy Księżpol trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie posiadania umowy z firmą asenizacyjną i potwierdzeń regularnego wywozu ścieków.

Informujemy, iż w ramach kontroli dokumenty powinny zostać okazane osobiście w siedzibie Urzędzie Gminy  w Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, pok. nr 12 w dniach
od 15 kwietnia 2024r do 14 czerwca 2024r.

Po tym terminie, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Księżpolu przeprowadzą kontrole na posesjach tych  mieszkańców, którzy nie zgłosili się do Urzędu Gminy celem okazania posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów  potwierdzających regularność dokonanych wywozów.

 

Wykaz miejscowości objętych kontrolą:

Borki, Budzyń,Gliny, Kamionka, Księżpol, Kulasze, Majdan Nowy, Majdan Stary, Marianka, Markowicze, Nowy Lipowiec, Pawlichy, Przymiarki, Rakówka, Rogale, , Stare Króle, Stary Lipowiec, Zanie, Zawadka, Zynie.

 

Kontrole będą przeprowadzane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach   8.00- 15.00  przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Księżpol. W razie braku możliwości odbycia kontroli w wyznaczonych godzinach prosimy o kontakt  84 687 74 19 wew. 17 lub 30.

W celu sprawnej kontroli prosimy o współpracę i przygotowanie wymaganych dokumentów (umowy z firmą dokonująca wywozu oraz faktur i rachunków) za okres ostatnich  12 miesięcy.