Gmina Księżpol z dotacją na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Dziś Marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Marek Wojciechowski wręczyli umowy samorządom gminnym, które uzyskały dotacje na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wręczono 26 umów 22 przedstawicielom gmin na łączną kwotę ponad 3,9 mln zł. Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie, jest gmina Księżpol.

 

Gmina Księżpol w ramach zadania zmodernizuje część ulicy Długiej. Samorząd otrzymał na ten cel 119 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej budżetu Województwa Lubelskiego związanej z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i są przeznaczone na budowę lub przebudowę dróg gminnych, które posłużą m.in. rolnikom do sprawnego dojazdu do swoich pól. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) jest funduszem celowym, którego dysponentem jest samorząd województwa.