Rusza budowa centrum Księżpola

W dniu 20 czerwca 2024 roku gmina Księżpol podpisała umowę z wykonawcą zadania „Utworzenie centrum wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi Księżpol”. Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (wysokość dofinansowania 1 958 800 zł). Całkowity koszt zadania wynosi 2 861 000 zł.

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Centrum Wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Księżpol polegającym na zagospodarowaniu terenu przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu poprzez budowę obiektów małej infrastruktury oraz budowę budynku usługowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą i publiczną toaletą dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

Na placu przed GOK-iem zaplanowano także budowę utwardzonych ciągów pieszych – chodników, montaż oświetlenia led, montaż ławek i koszy na śmieci, przebudowę oraz rozbudowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej na potrzeby inwestycji oraz wprowadzenie zieleni parkowej – pergoli z roślinami pnącymi.

W centralnym miejscu placu powstanie fontanna ziemna z efektami świetlnymi i rzeźbami przedstawiającymi jaskółki- symbol miejscowości.