Program „Opieka 75+” na rok 2024

Program  „Opieka 75+” na rok 2024 jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Wojewoda Lubelski przyznał Gminie Księżpol środki finansowe, na realizację programu  „Opieka 75+” na rok 2024 w wysokości 10 600,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85228, §2030 klasyfikacji budżetowej.

Wartość dofinansowania – 10 600,00zł

Całkowity koszt zadania – 17 667,00 zł

Program ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych poprzez dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla osób w wieku 75 lat i więcej zgodnie z zapisami Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024.

Program „Opieka 75+” będzie realizowany od 01.01.2024r.do 31.12.2024r.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2024