Strategia IIT – zapraszamy na spotkanie konsultacyjne (on-line)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego”. Spotkanie w formule on-line odbędzie się 29 czerwca br. o godzinie 17.00. Zachęcamy do zapoznania się z projektem strategii i udziału w spotkaniu.

Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego” powstało w 2022 r. jako efekt współpracy terytorialnej pomiędzy pięcioma samorządami: Miastem Biłgoraj, Gminą Biłgoraj, Gminą Księżpol, Gminą Frampol oraz Gminą Tarnogród. Współpraca ma na celu zrównoważony rozwój gospodarczy Partnerstwa. W ramach partnerstwa przygotowany został dokument strategiczny istotny z punktu widzenia polityki rozwoju, obejmujący wszystkie gminy Partnerstwa, dający podstawy do ubiegania się gminom o środki w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027.

Link do spotkania

Strategia IIT dla Partnerstwa Gmin Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego