Ogłoszenie – uchwała antysmogowa

W  związku z przyjęciem w 2021 roku przez Sejmik Województwa Lubelskiego tzw. „uchwały antysmogowej„ informujemy o obowiązku dostosowania się do następujących przepisów:

  • od 1 stycznia 2024 r. zakaz użytkowania – kotłów bezklasowych i instalacji klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
  • od 1 stycznia 2027 r. zakaz użytkowania – instalacji klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • od 1 stycznia 2030 r. zakaz użytkowania – instalacji klasy 5 wg ww. normy PN-EN 303-5:2012
  • zakaz stosowania:
  • paliw o najgorszej jakości miałów i mułów węglowych,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
  • węgla kamiennego, który nie spełnia wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; biomasy, której wilgotność przekracza 20%

Celem uchwały jest ograniczenie występujących zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza na terenie województwa lubelskiego.

Odpowiednie służby mogą podjąć się kontroli. Za naruszenie obowiązujących przepisów, grozi mandat w wysokości do 500 zł, natomiast spalanie odpadów w domowym piecu jest wykroczeniem z art. 191 ustawy o odpadach za co grozi grzywna do 5 000 zł.

Po wymianie kotła o którym mowa właściciel lub zarządca budynku składa do wójta, nową deklarację o źródłach ciepła w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła (zgodnie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków)

Gmina Księżpol pośredniczy w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca i termomodernizację budynków mieszkalnych w ramach programu „Czyste Powietrze”

więcej informacji:

Urząd Gminy Księżpol

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol,

tel.: 84 687 74 19 (wew. 17) pokój nr. 12

 

oraz pod linkami:

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2021/917/akt.pdf – UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000438/U/D20220438Lj.pdf – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków