Wieczornica i Podsumowanie Projektu w Szkole Podstawowej w Majdanie Starym

W szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym odbyła się Wieczornica z okazji Święta 11 listopada. Licznie zgromadzona publiczność miała możność wysłuchania  programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów i nauczycieli szkoły oraz koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Męskiego „Klucz” z Majdanu Starego, Zespołu Śpiewaczego z Majdanu Starego, Zespołu Ludowego z Majdanu Nowego, Zespołu „Odnowa” z Rogali. Po uroczystościach patriotycznych nastąpiło podsumowanie projektu ” Być jak Krawiecka. Rola Kobiet w odzyskaniu i odbudowie Państwa”realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol działające przy Gminnym Ośrodku Kultury, a dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.