Zawiadomienie – Pierwsza sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art.20 ust.2 oraz art. 23a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609) w związku z § 3 Postanowienia Nr 248/2024  Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 7 maja 2024r., zwołuję  pierwszą sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2024 – 2029 na dzień 16 maja 2024 roku (czwartek) na godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art.23a ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r.,poz. 609) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

 

 

 

Wójt Gminy

(-) Jarosław Piskorski