Konkurs plastyczny na Koszyczek Wielkanocny

Zapraszamy dzieci i młodzież klas I- VIII do wzięcia udziału w konkursie
na Koszyczek Wielkanocny. Poniżej znajduje się regulamin konkursu , prosimy o zapoznanie
się z nim oraz zachęcamy do udziału.

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu oraz jej Filie
Biblioteczne w Majdanie Starym , Korchowie Pierwszym, Rakówce.

Cele konkursu
1. Kultywowanie Wielkanocnej tradycji, obrzędów ludowych związanych ze Świętami
Wielkanocnymi.
2. Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży.
3. Zainteresowanie rękodziełem ludowym.
4. Promowanie młodych talentów plastycznych.
5. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa w konkursie
– konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży klas I – VIII, z terenu gminy Księżpol,
– zadaniem uczestników jest wykonanie własnoręcznie koszyczka wielkanocnego,
– technika prac konkursowych dowolna, przestrzenna, konstrukcja stabilna,
– praca ma być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu,
– do pracy konkursowej należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika, imię i nazwisko,
klasa, szkoła.

Prace wykonane z wyraźnie zauważalną pomocą rodziców nie będą podlegać ocenie.

Termin składania prac konkursowych: 26.03.2021 r.- do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Księżpolu lub Filii Bibliotecznych.

Rozstrzygnięcie konkursu, kryteria oceny:
Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
Grupa I – klasa I – III
Grupa II – klasa IV – VI
Grupa III – klasa VII – VIII

Oceniana będzie zgodność pracy z tematem konkursu, ogólna estetyka pracy, wykorzystane
materiały, koncepcja oraz technika wykonania .

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

Uwagi:
– uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują jego regulamin,
– prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu,
– dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody.

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska
w mediach społecznościowych.