Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Złożenie kwiatów przy kamieniu postawionym w ramach projektu „Zawołani po imieniu” w Starym Lipowcu. Zapalono także znicze w miejscu, gdzie kiedyś był dom rodziny Kusiaków.

Wiązankę w imieniu mieszkańców Starego Lipowca złożyli: radny Gminy Księżpol Jan Zarosa oraz sołtys sołectwa Stary Lipowiec Marek Borowiec, a w imieniu samorządu Gminy Księżpol – wójt gminy Jarosław Piskorski.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką jest polskim świętem państwowym. Został ustanowiony z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r. Jest obchodzony 24 marca – w rocznicę śmierci ośmioosobowej rodziny Ulmów z Markowej, rozstrzelanej przez niemieckich żandarmów.