Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31.08.2020 r.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31.08.2020 r.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) nałożyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W związku z tym należy wypełnić i złożyć nową deklarację przez właściciela nieruchomości zamieszkującą daną nieruchomość w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje wszczęcie postępowania i ustalenie wysokości opłaty w drodze decyzji.

Nowe wzory deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.ksiezpol.pl zakładka GOSPODARKA KOMUNALNA – ODPADY KOMUNALNE

Uzupełnioną deklarację należy wysłać na adres e-mail: info@ksiezpol.pl lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12 23-415 Księżpol

  1. W związku z obowiązkiem segregacji odpadów oraz złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują nowe stawki opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny:
  2. dla gospodarstw domowych 1– osobowych w wysokości 13,00 zł miesięcznie,
  3. dla gospodarstw domowych 2 – osobowych w wysokości 24,00 zł miesięcznie,
  4. dla gospodarstw domowych 3 i więcej – osobowych w wysokości 31,00 zł miesięcznie.

W przypadku nie segregowania odpadów ustala się podwyższoną stawkę w sposób następujący:

  1. a) dla gospodarstw domowych 1– osobowych w wysokości 30,00 zł miesięcznie,
  2. b) dla gospodarstw domowych 2 – osobowych w wysokości 52,00 zł miesięcznie,
  3. c) dla gospodarstw domowych 3 i więcej – osobowych w wysokości 66,00 zł miesięcznie.

 

Uwaga: W obecnej sytuacji epidemii koronawirusa oraz ryzykiem zarażenia, należy ograniczyć wizyty w Urzędzie Gminy a deklarację należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu.