Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję  X sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – […]

Dodano: Więcej

75. rocznica bitwy pod Osuchami

Liczna reprezentacja mieszkańców gminy Księżpol wzięła udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami. Minęło już 75 lat od tragicznych wydarzeń w Osuchach, ale mieszkańcy naszej ziemi wciąż […]

Dodano: Więcej

Absolutoryjna sesja rady gminy

Wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za przyjęciem obydwu uchwał zagłosowali wszyscy radni. Wotum zaufania to nowe rozwiązanie, wprowadzone po raz pierwszy […]

Dodano: Więcej

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych dostępne są na stronie https://www.lir.lublin.pl/wybory-2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Księżpolu – dokument

Dodano: Więcej

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Dodano: Więcej