OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o wyłożeniu Tekst zmiany SUiKZP Gminy Księżpol […]

Dodano: Więcej

Kolejna inwestycja w Gminie Księżpol

W gminie Księżpol zostanie zrealizowana kolejna inwestycja przy pomocy środków rządowych. Będzie to droga w miejscowości Zynie. 7 lipca 2023 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane umowy na realizację […]

Dodano: Więcej