Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2019r. poz.506 z póź. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji […]

Dodano: Więcej

Zaproszenie na szkolenie

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BIŁGORAJU w dniu 27 luty 2020 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Księżpol organizuje szkolenie na temat: Restrukturyzacja małych gospodarstw (premia 60 tys. zł. […]

Dodano: Więcej