REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

O PUCHAR WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

 1. CEL TURNIEJU
 • Popularyzacja piłki siatkowej,
 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • Integracja mieszkańców gminy,
 • Podnoszenie sprawności fizycznej w grach zespołowych,
 • Popularyzacja form aktywnego wypoczynku.
 1. ORGANIZATORZY
 • Wójt Gminy Księżpol
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu
 1. TERMINY ZGŁOSZEŃ
 • Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 13 grudnia 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: iwona.wieclaw@vp.pl lub w formie pisemnej dostarczonej do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
  w Księżpolu.

 1. MIEJSCE
 • Turniej siatkówki rozgrywany będzie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 • Uczestnikami turnieju siatkówki są mieszkańcy sołectw Gminy Księżpol.

 • W drużynie może grać 1 osoba spoza sołectwa pod warunkiem, że pracuje na terenie Gminy Księżpol.

 1. SYSTEM ROZGRYWEK
 1. Drużyna składa się maksymalnie z 8 osób.

 2. Drużyny występują na boisku w 6 – osobowym składzie w tym minimum
  1 zawodniczka.

 3. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone na grupy eliminacyjne w wyniku losowania przeprowadzonego przez organizatora w obecności kapitanów drużyn – (termin zostanie wcześniej podany).

 4. W grupach eliminacyjnych drużyny rywalizują systemem „każdy z każdym”
  do dwóch zwycięskich setów.

 5. W półfinałach z każdej grupy eliminacyjnej wychodzi 2 drużyny.

 6. Pojedynki finałowe rozgrywane są do trzech zwycięskich setów.

 1. PRZEPISY TURNIEJU I PUNKTACJA
 1. Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZPS.
 2. Siatka zawieszona będzie na wysokości 243 cm.
 3. Uczestników turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe na zmianę.
 4. W turnieju obowiązuje następująca punktacja:
 1. 2:0 – 3 punkty
 2. 2:1 – 2 punkty
 3. 1:2 – 1 punkt
 4. 0:2 – 0 punktów
 1. NAGRODY

I miejsce – złote medale lub puchar, dyplomy

II miejsce – srebrne medale lub puchar, dyplomy

III miejsce – brązowe medale lub puchar, dyplomy

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W trakcie turnieju organizatorzy zapewniają doraźną pomoc medyczną.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wizerunku uczestniczących w turniejach zespołów oraz uczestników: podczas trwania turnieju, w materiałach reklamowych i folderach związanych z turniejem, informacjach prasowych oraz internetowych.

 3. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie, organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki.

 4. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie sprzętu lub rzeczy osobistych uczestników.

 5. Na terenie hali sportowej (w tym szatni oraz innych pomieszczeniach) zabrania się palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.

 6. Wszystkie sprawy oraz problemy wynikłe w trakcie turnieju, a nieuregulowane niniejszym regulaminem, rozstrzygane będą w gronie zainteresowanych zespołów oraz przedstawicieli organizatora turnieju.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

 

Organizatorzy: Wójt Gminy Księżpol

Iwona Krupczak – tel. 693530196

Henryk Kozyra