Rusza program „Wspieraj Seniora”

Seniorzy należą do grupy osób, które są szczególnie narażone na powikłania związane z zakażeniem Covid-19. Profilaktyka zdrowotna i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są więc w tym okresie szczególnie ważne. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Księżpol przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu.
Pytania i procedury dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora.

Drogi Seniorze!

  1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. Możesz również poprosić o pomoc np.: w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. Dystansem społecznym.

  1. Jak długo realizowany jest program?

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

  1. Kto realizuje program w Twojej gminie?

Za realizację programu odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu (GOPS Księżpol).

  1. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

  1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, np.: pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

  1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu .

KROK 2.

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę wizyty.

Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do GOPS Księżpol oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

W razie wątpliwości, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu 84 687 74 34.

KROK 3.

Przychodzi do Ciebie osoba, którą GOPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Podstawą rozliczenia jest paragon za dokonane zakupy, lekarstwa. Osoba dokonująca zakupów najpierw otrzymuje od Seniora środki, następie udaje się na zakupy. Na podstawie dostarczonego towaru i paragonu następuje rozlicznie. Nie ma możliwości aby osoba udzielająca wsparcia dokonywała zakupów z własnych środków

Zasady i sposób rozliczania zostaną ustalone indywidualnie przez GOPS Księżpol, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans społeczny, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

  1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

GOPS Księżpol realizuje program na terenie gminy Księżpol. Zakupy czy usługi będą realizowane poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu.