76. Rocznica akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej Majdanu Starego

7 lipca w Majdanie Starym odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą pacyfikacji miejscowości.

W uroczystościach wzięły udział przedstawiciele Gminnego Koła Związku Kombatantów Osób Represjonowanych i BWP w Księżpolu, władz samorządowych z wójtem Gminy Księżpol Jarosławem Piskorskim na czele, radni, sołtysi, delegacje szkół z terenu gminy i przedszkola samorządowego, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Starym oraz mieszkańcy. Honorową wartę przy pomniku pomordowanym 3 lipca 1943 roku pełniły harcerki z zastępów należących do 5. Tarnogrodzkiej Drużyny Harcerek „Agape” im. Ireny Sendlerowej.

 

Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu. Następnie odczytane zostały wspomnienia świadków pacyfikacji. Mszę Świętą w intencji poległych sprawował ks. Adrian Borowski, wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym.

Zebrani oddali hołd pomordowanym mieszkańcom Majdanu Starego, złożyli wieńce pod pomnikiem oraz zapalili znicze.