Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 34.920,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, 4 wnioski z terenu gminy Księżpol zostały  zakwalifikowane do przyznania dofinansowania,  tj.

– 1 wniosek złożony przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Księżpolu – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 9920,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 2480,00 zł

– 1 wniosek złożony przez Szkołę Podstawową im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 5000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 1250,00 zł

– 2 wnioski złożone przez Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 20000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 5000,00 zł.

Przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych, które mają za zadanie uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.