Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania „Poznaj Polskę”

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki   w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 14.531,00 zł, na realizację zadania „Poznaj Polskę”

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach tego projektu szkoły otrzymały środki na dofinansowanie zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2021 wycieczek szkolnych do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, 4 wnioski z terenu gminy Księżpol zostały  zakwalifikowane do przyznania dofinansowania,  tj.

– 2 wnioski złożone przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Księżpolu – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 7.507,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 1.877,00 zł, łączny koszt  wynosi 9.384,00 zł oraz

– 2 wnioski złożone przez Szkołę Podstawową w Rakówce – kwota wsparcia finansowego z MEiN wynosi 7.024,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 1.756,00 zł, łączny koszt wynosi 8.780,00 zł,

W ramach przyznanego dofinansowania uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Księżpolu z klas I-III wybrali się na jednodniową wycieczkę do Muzeum Zamojskich w Kozłówce oraz zwiedzili historyczny zespół architektoniczno – urbanistyczny w Lublinie. Natomiast uczniowie z klas IV-VIII zaplanowali zwiedzanie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, historycznego zespołu architektoniczno – urbanistycznego w Lublinie oraz Muzeum Narodowego w Lublinie.

Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakówce z klas IV-VIII dnia 29.10.2021r. uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Komańczy, Soliny oraz zwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Natomiast uczniowie klas I-III wybrali się do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli oraz do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie.

 

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstawy programowej dla szkół podstawowych. Pozwoli także urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.