Festiwal Tradycji „Tanwiska” w Kucłach

Organizatorami Festiwalu Tradycji „Tanwiska” w Kucłach są Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu oraz Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju.

12 czerwca 2022 r. na letniej scenie zaprezentowali się młodzi artyści w dwóch kategoriach: wokalnej oraz instrumentalnej.

Było również widowisko puszczania wianków wraz z nurtem rzeki.

Wyniki konkursu:
Kategoria wokalna do lat 8
I miejsce – Maja Dziduch
II miejsce – Przedszkole Bambini
III miejsce – Julia Kudełka
Kategoria wokalna 9-12 lat
I miejsce – Alicja Wąsek
II miejsce Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju
III miejsce – Nadia Kisiel, Paula Bosak
Kategoria wokalna 13-16 lat
I miejsce – Lidia Wróblewska
II miejsce – Julia Urbanik
III miejsce – nie przyznano
Kategoria wokalna 17-20 lat
I miejcie – Jakub Nizio
II miejsce – Dariusz Omiotek
III miejsce – nie przyznano
Kategoria instrumentalna
I miejsce – Kapela Małków
II miejsce – Karolina Maksim
III miejsce – Antoni Rosiński
Nagroda specjalna NOWej Gazety Biłgorajskiej – Anna Cios i Agata Brodziak
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom oraz szanownej Komisji Konkursowej w składzie:
pan Andrzej Gładysz;
pan Przemysław Łozowski;
pan Janusz Szczur.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
Wójta Gminy Księżpol Jarosława Piskorskiego za wielkie wsparcie logistyczne i merytoryczne;
Pana Jana Kowala – Biłgorajczyka – pomysłodawcy nazwy wydarzenia;
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu za przygotowanie placu oraz wszelką okazaną pomoc;
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawadki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Księżpola za pomoc w organizacji oraz przygotowanie ogniska;
pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Rakówki, Koła Gospodyń Wiejskich „Pod Sosnami” z Nowego Lipowca, Koła Gospodyń Wiejskich z Przymiarek, Stowarzyszenia „Babeczki” z Tereszpola – Zaorendy oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Lipowiec za przygotowanie stoisk z potrawami tradycyjnymi;
panu Wójtowi Gminy Aleksandrów Józefowi Białemu oraz radnemu Rady Gminy Księżpol Tadeuszowi Gałce za pomoc w przygotowaniu grochówki.
Dziękujemy wystawcom i artystom:
panu Tomaszowi Markowiczowi – kowalstwo artystyczne;
panu Jarosławowi Niedźwiedzkiemu – rzeźbiarstwo;
panu Stanisławowi Wołoszynowi – kowalstwo artystyczne.
Zespołowi „Siedem Ósmych” z Biłgoraja i Zespołowi „Za Horyzontem” z Zawadki.
Dziękujemy pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej za pokaz wicia wianków
Dziękujemy także sponsorom, a byli to:
Firma FINAZI Krzysztof Gura z Biłgoraja
AMBRA SA z Woli Dużej
Festiwal Tradycji „Tanwiska” uzyskał dofinansowanie w programie „Działaj lokalnie” Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, za co szczególnie dziękujemy pani prezes Irenie Gadaj oraz komisji konkursowej.