Znamy laureatów Festiwalu Tradycji „Tanwiska”

11 czerwca, podczas Festiwalu Tradycji „Tanwiska” w Kucłach, rozstrzygnięto konkurs wokalny i instrumentalny. Komisja w składzie: dr Kinga Strycharz-Bogacz, Eliza Widz-Jagusztyn i Maksym Kucharuk, postanowiła przyznać:
– w kategorii wokalnej (soliści)
w grupie wiekowej do lat 7
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Iga Bosak
III miejsce – nie przyznano
w grupie wiekowej 8-15 lat
I miejsce – Jan Wróbel
II miejsce – ex aequo Nela Rapa, Maja Dziduch
III Miejsce – ex aequo Agata Brodziak, Paula Bosak
wyróżnienie – ex aequo Łucja Waluda, Julia Kudełka, Konstancja Raczkiewicz, Nadia Kisiel, Maja Waluda
w grupie wiekowej 16-20 lat
wyróżnienie – Alicja Kaziród
– w kategorii wokalnej  (zespoły/kapele)
w grupie wiekowej do lat 7
I miejsce – zespół „Przedszkolaki”
II miejsce – zespół „Pierwszaki”
III miejsce – ex aequo grupa „Pszczółki”, grupa wokalna „Gwiazdeczki”
w grupie wiekowej 8-15 lat
I miejsce – zespół „Młodzieżowy”
II miejsce – ex aequo grupa wokalna „Demolki”, grupa wokalna „Rozgadane”
III miejsce – zespół „Starszaki”
– w kategorii zespoły
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – zespół KGW z Tereszpola Zaorendy
– w kategorii instrumentalnej (zespoły/kapele)
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – kapela „Przedwiośnie”
III miejsce – nie przyznano
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
*
Dr Kinga Strycharz-Bogacz, etnomuzykolog, adiunkt w Instytucie Nauk o Sztuce KUL. Jej zainteresowania badawcze obejmują żywą tradycję ludowych śpiewów religijnych w Polsce. Koncentruje się też na właściwościach regionalnych ludowego śpiewu religijnego, na licznych uwarunkowaniach kulturowych i społecznych, które go ukształtowały, na gatunkach ludowych śpiewów religijnych oraz na ludowej tradycji muzyczno-religijnej jako czynniku kulturotwórczym. Bierze czynny udział w naukowych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, głosząc referaty podsumowujące wyniki jej badań. Współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi w zakresie realizacji wielu grantów i projektów badawczych dotyczących tradycyjnej kultury muzycznej. Podejmuje wspólne badania interdyscyplinarne, m.in. z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej czy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Rady Naukowej „Pisma Folkowego” oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Za swoją pracę otrzymała nagrody i wyróżnienia państwowe oraz uniwersyteckie. Pełni funkcję jurora na festiwalach muzyki chóralnej oraz festiwalach folkloru muzycznego o randze ogólnopolskiej i regionalnej.
Eliza Widz-Jagusztyn – instruktor do spraw zespołów wokalnych i solistów w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy, solistka – sopran chóru Noster z Goraja.
Maksym Kucharuk – z wykształcenia jest muzykiem instrumentalistą i pedagogiem. Tytuł magistra sztuki otrzymał studiując na Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Będąc zawodowym skrzypkiem, w charakterze muzyka orkiestry współpracował z filharmoniami w Lublinie, Gdańsku, Orkiestrą Symfoniczną im. K. Namysłowskiego w Zamościu. Jako kameralista był członkiem wielu zespołów kameralnych takich jak: Astory Quartett – specjalizującego się w muzyce argentyńskiej, Kwartet Smyczkowy Optimum – propagujący muzykę klasyczna oraz zespołach grających muzykę tradycyjną – Siedem Ósmych, Kapela z Borówka. Obecnie jest nauczycielem dyplomowanym w Państwowej Szkole Muzycznej w Biłgoraju.