Informacja dla rolników – Pilne

Wójt Gminy Księżpol informuje rolników o możliwości składania wniosków dot. przymrozków wiosennych.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy  w pokoju nr 10 oraz na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

Oświadczenie rolnika powinno zawierać wszystkie uprawy  w gospodarstwie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do ARiMR w 2024 roku, którego kserokopia winna być dołączona.

 

Kompletne wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 20 maja 2024 roku do dnia 04 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Księżpol, pokój Nr 10.

 

UWAGA !

Wnioski należy składać nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.