Wsparcie dla producentów malin oraz kalafiorów i brokułów

Gmina Księżpol informuje o rozpoczęciu naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami Zgodnie z § 13zzj rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.).

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 30 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kalafiorów lub brokułów.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producentow-kalafiorow-lub-brokulow

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 31 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producentow-malin

Wsparcie dla producentów malin oraz kalafiorów i brokułów