Pomoc finansowa dla producenta rolnego

Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Gmina Księżpol informuje o rozpoczęciu naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), w związku z opublikowaniem na stronie MRiRW w dniu 21 września 2023 r. ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o terminie naboru wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu oraz o stawce pomocy.

Wnioski przyjmowane są w terminie od dnia 6 października 2023 r. do dnia 20 października 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-w-ktorego-gospodarstwie-rolnym-powstaly-w-2023-roku-szkody-w-owocujacych-uprawach-krzewow-owocowych-i-truskawek-w-wysokosci-co-najmniej-70-na-powierzchni-wystepowania-tych-upraw-w-wyniku-przymrozkow-wiosennych-huraganu-lub-gradu