Informacja dla rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju  zwraca się z prośbą
o rozpropagowanie informacji wśród rolników o obowiązku rejestracji w zakresie produkcji pierwotnej.

Informacje dotyczące rejestracji oraz warunków sanitarno-higienicznych produkcji dostępne są na stronie internetowej pod adresem:

https://psse_bilgoraj.bip.gov.pl/sekcja-higieny-zywienia-zywnosci-i-przedmiotow-uzytku/.

 

Istnieje również możliwość uczestnictwa  pracowników Inspekcji Sanitarnej w szkoleniach dla rolników,  podczas których  zaprezentują powyższe zagadnienie.

 

Kontakt: Mariusz Gut, tel. 84/686-15-22, wewn. 32, Ewelina Deryło, tel. 84/686-15-22, wewn. 31

 

UWAGA ROLNICY

 

(producenci owoców, warzyw, zbóż)

 

Rolnicy dostarczający płody rolne do zakładów przetwórczych/skupów zobowiązani są do rejestracji we właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności Inspektoratach Sanitarnych (rejestracja jest bezpłatna, następuje po złożeniu stosownego wniosku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

Rolnicy z powiatu biłgorajskiego zobowiązani są do składania wniosków o wpis do rejestru w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 15

 

Wnioski dostępne są  w siedzibie Stacji oraz na stronie internetowej:

 

https://psse_bilgoraj.bip.gov.pl/sekcja-higieny-zywienia-zywnosci-i-przedmiotow-uzytku/

 

szukaj nas na Facebook

 

Prowadzenie działalności w zakresie produkcji pierwotnej  bez złożenia wniosku podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 5000 złotych.