INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Działając w imieniu PDM Dębica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, będącej Generalnym Wykonawcą zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi nr 835. Niniejszym informuję, iż przed rozpoczęciem robót budowlanych na obszarze inwestycji w dniach od 15 lutego do 15 marca 2021r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja lokali znajdujących się w
budynkach sąsiadujących z inwestycją. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w godz. 9:00 – 18:00. W celu ustalenia dogodnej daty proszę o kontakt pod numer telefonu: 667-668-339
Inwentaryzację przeprowadzą przedstawiciele firmy METRIS sp. z o.o. – umocowany przedstawiciel Generalnego Wykonawcy.
Z czynności inwentaryzacyjnych sporządzona zostanie dokumentacja zdjęciowa, poparta protokołem opisująca stan konstrukcji budynków i lokali przed rozpoczęciem robót budowlanych w ramach inwestycji. Celem jest określenie stanu technicznego budynku. Udostepnienie lokalu w celu inwentaryzacji jest dobrowolne. Rozumiejąc obecną sytuację epidemiologiczną oraz dbając o komfort mieszkańców, zdjęcia można wykonać samodzielnie i przesłać na adres mailowy: mta@metris.com.pl, koniecznie podając adres którego dotyczą.
Inwentaryzacja będzie odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. w maseczkach i przy zachowaniu dystansu minimum 1,5 m.

Marek Tarasiuk
Inżynier ds. pomiarów
METRIS sp. z o.o.