Informacja – Pilne

Wójt Gminy Księżpol informuje rolników o możliwości składania wniosków dot. przymrozków wiosennych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy
w pokoju nr 10 oraz na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

Oświadczenie rolnika powinno zawierać wszystkie uprawy w gospodarstwie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do ARiMR w 2023 roku, którego kserokopia winna być dołączona.
Kompletne wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 06 czerwca 2023 roku do dnia 16 czerwca 2023 roku w Urzędzie Gminy Księżpol, pokój Nr 10.

UWAGA!
Wnioski należy składać nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.