Nieodpłatna pomoc prawna – informacja

Informujemy, iż z dniem 26 stycznia 2022 roku do odwołania udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu biłgorajskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, po uprzedniej rejestracji pod nr telefonu 668 150 589 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.