Odznaczenia i wyróżnienia dyrektorów, nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych z terenu Gminy Księżpol

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Księżpol zostali odznaczeni i nagrodzeni podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu:

Pani Elżbieta Droździel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakówce, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra Edukacji i Nauki za
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wdrażanie nowatorskich form i metod pracy edukacyjnej oraz
innowacyjnych rozwiązań dotyczących edukacji i wychowania.

Pani Irena Szmołda – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, została wyróżniona nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w zakresie kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawach programowych, a także za aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym, zaangażowanie szkoły na rzecz akcji charytatywnych, patriotycznych, sportowych i kulturalnych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski złożył serdeczne życzenia pracownikom oświaty oraz wyróżnił za szczególne osiągnięcia dyrektorów, nauczycieli i pracowników samorządowych z terenu Gminy Księżpol:

– Pani Anna Dubiel – kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol
– Pani Dorota Bednarz–Żuk – dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach
– Pani Halina Barska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu
– Pani Małgorzata Paluch – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym
– Pan Wincenty Szymanik – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym
– Pan Andrzej Borowiec – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym
– Pani Wiesława Solak – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu
– Pani Agata Blicharz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rakówce
– Pana Krzysztofa Kulczyckiego – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym

– Pana Stanisława Harasima – kierowcy i konserwatora zatrudnionego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu
– Pana Krzysztofa Kiszczaka – konserwatora zatrudnionego w Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym i wyróżnionym!