Podziękowania Wójta Gminy Księżpol

Wójt Gminy Księżpol składa podziękowanie strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, druhom strażakom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Księżpol  oraz mieszkańcom gminy za zaangażowanie i ogromny trud poświęcony w walce z żywiołem, spowodowanym ulewnymi deszczami i podtopieniami.

 

Wójt Gminy

Jarosław Piskorski