Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach rozpoczyna pracę 11 maja

Po przeprowadzeniu rozeznania wśród rodziców  dzieci  przedszkolnych,  informujemy,  że od dnia 11.05.2020 r. wznawia pracę Publiczne Przedszkole Samorządowe w  Markowiczach w zakresie  świadczenia zajęć opiekuńczych. Obecnie przedszkole jest przygotowywane do spełnienia wymogów sanitarnych, które zostały określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego.  Jeżeli będzie zainteresowanie i potrzeba będziemy otwierać oddziały przedszkolne przy Szkołach  Podstawowych. Rodzice powinni odpowiednio wcześniej poinformować placówkę o potrzebie skorzystania z zajęć opiekuńczych dla swojego dziecka.

Z zajęć opiekuńczych mogą skorzystać dzieci których rodzic/rodzice pracują i nie  mają możliwości zapewnienia opieki w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach  internetowych szkół i przedszkola.