XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Księżpolu

26 listopada br. w Księżpolu odbył się XII Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Księżpolu.

W obradach uczestniczyli delegaci oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP Gminy Księżpol, członkowie ustępujących władz oraz zaproszeni goście.

W trakcie obrad podsumowano 5-letnią kadencję funkcjonowania Zarządu Oddziału Gminnego, zatwierdzono skład nowego zarządu na lata 2021-2025 oraz dokonano wyboru Gminnej Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Księżpolu został wybrany Jarosław Piskorski, wiceprezesem – Henryk Kłało, Komendantem Gminnym – Kazimierz Luchowski, sekretarzem/skarbnikiem – Jarosław Skubis.