78. rocznica pacyfikacji Majdanu Nowego i Majdanu Starego

4 lipca 2021 r. odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem ofiar akcji pacyfikacyjno – wysiedleńczych. 24 lipca 1943 roku ostrzelano i spalono Majdan Nowy i  zamordowano mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Z kolei 3 lipca dokonano podobnej zbrodni w Majdanie Starym, podczas której także dokonano masowego mordu ludności cywilnej.

Społeczność Gminy Księżpol co roku pamięta o tych tragicznych wydarzeniach. Przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Jarosławem Piskorskim na czele, organizacji kombatanckich, radni, sołtysi, delegacje szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Rady Rodziców, związków harcerskich i koła seniorów uczestniczyli we Mszy Świętej oraz złożyli wieńce pod pomnikami w miejscach pamięci.