Analiza badania ankietowego

Analiza ankiety dotyczącej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Księżpol

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w ramach projektu „Liderzy konsultacji społecznych”. Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców Gminy Księżpol. Ankieta była udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy Księżpol. Informacja zachęcająca do wypełniania formularza została przekazana w ogłoszeniu oraz ulotkach, broszurach i plakatach rozprowadzonych na terenie gminy. Celem ankiety było poznanie opinii mieszkańców gminy na temat zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dokument do pobrania w formie PDF – Analiza badania ankietowego