Andrzejki Seniorów

Andrzejki seniorów 28 listopada Klubu Seniora z Gminy Księżpol zorganizowały wspólną zabawę andrzejkową. Seniorzy z całej gminy spotkali się w świetlicy wiejskiej w Zaniach, aby wspólnie świętować, bawić się i po prostu razem spędzić czas. Był czas tak ze na wspomnienia i integracyjną zabawę. Na wstępie wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski, który życzył wszystkim seniorom dobrego zdrowia i długich lat życia. Następnie o pochodzeniu święta i najpopularniejszych zwyczajach związanych z tym świętem mówiła bibliotekarka z Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Majdanie Starym Danuta Kowal. Uczestnicy spotkania wspominali tradycje związane z andrzejkami, wróżby i przepowiednie, poznali także znaczenia swoich imion. W spotkaniu uczestniczyło blisko osiemdziesiąt osób, wśród nich panie i panowie z Zespołu „Wólczanka” z Wólki Biskiej, którzy śpiewali i przygrywali do tańca. Spotkanie miało wymowny i podniosły charakter za sprawą siódmego jubileuszu działalności Klubu Seniora „Jabłoń”. Był tort i wspólne „sto lat”. Dziękujemy, że jesteście z nami i życzymy kolejnych jubileuszy!