„Budowa integracyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu oraz na terenie Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w ramach realizacji programu Dostępna przestrzeń publiczna”.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

nazwa zadania

„Budowa integracyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu oraz na terenie Szkoły Podstawowej    im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w ramach realizacji programu Dostępna przestrzeń publiczna”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę   nowych, integracyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw z wyposażeniem oraz układem przestrzennym zapewniającym dostępność osobom
z niepełnosprawnościami. W ramach zadania zostaną wykonane bezpieczne nawierzchnie. Zostaną zakupione i zamontowane nowe urządzenia dostosowane dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ławki i kosze.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostępu do bezpiecznej przestrzeni publicznej w pobliżu ich miejsca zamieszkania oraz wyrównywania szans do pełnego udziału w życiu społecznym.

 

Termin realizacji zadania inwestycyjnego : 31 października 2024 r.

Kwota dofinansowania z PFRON:  519 998,00 zł.

Całkowita wartość zadania:  650 000,00 zł.