„Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w m. Zawadka od km 0+990 do km 1+980”

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:  „Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w m. Zawadka od km 0+990 do km 1+980”

Kwota dofinansowania: 528 311,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1 282 801,51 zł.

Cel projektu:

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 109421 L w km od 0+990 do km 1+980 w miejscowości Zawadka.

W ramach zadania wykonano:

W ramach zadania przebudowano drogę gminną Nr 109421L w miejscowości Zawadka o następujących parametrach:

 • poszerzenie jezdni do 5,50 m;
 • chodnik o szer. 2 m i dł. 990 m;
 • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym;
 • przebudowę przepustu drogowego;
 • renowację rowów przydrożnych o dł. 650 m;
 • ustawiono urządzenia podnoszące bezpieczeństwo użytkowników ruchu tj. barierki U -11 o łącznej dł. 160 m oraz bariery stalowe sprężyste SWP06 o łącznej dł. 211 m
 • wprowadzono nową organizację ruchu wraz z ustawienie znaków drogowych;
 • zlokalizowano 3 nowe przystanek komunikacji publicznej;
 • wykonano perony przy przystankach komunikacji publicznej w ilości 2 szt.;
 • utwardzono skarpy płytami ażurowymi o łącznej ilości 600 m2;
 • na długości 444 m wzmocniono istniejące rowy korytkami typu „Krakowskiego”.

 

Zadanie stanowiło wykonanie drugiego etapu przebudowy drogi gminnej nr 109421 L w miejscowości Zawadka. W pierwszym etapie dokonano przebudowy drogi w km od 0+008 do km 0+990  również  dofinansowanego z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.