Realizacja bieżących inwestycji w gminie Księżpol

Trwają prace związane z budową boiska ze sztuczną nawierzchnią w Majdanie Starym. Zadanie polega na przebudowie istniejącego boiska trawiastego, które obecnie funkcjonuje jako boisko przyszkolne przy Szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym. Boisko jest w trakcie przebudowy, powstała już sztuczna nawierzchnia i oświetlenie.

Boisko, które jest w trakcie przebudowy, powstało w 2015 roku i posiadało już murawę, ogrodzenie, bramki i piłkochwyty. Było wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego na potrzeby uczniów szkoły oraz podczas innych wydarzeń sportowych.

Trwająca przebudowa obejmie remont nawierzchni boiska wraz z podbudową, wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, ustawienie profesjonalnych bramek oraz oświetlenia. Będą ustawione także dwie wiaty dla zawodników rezerwowych i nowe miejsca siedzące dla kibiców. Prace mają zakończyć się z końcem września.

Całkowita wartość zadania to 3 100 728 zł, z czego 1 550 000 zł to dofinansowanie z programu Sportowa Polska 2021.

Trwają także prace przy budowie świetlic w Budzyniu i w Borkach. W Budzyniu realizacja inwestycji jest już zakończona. Powstał funkcjonalny budynek, który będzie wykorzystywany na potrzeby mieszkańców. W trakcie budowy jest jeszcze ogrodzenie świetlicy.

Z kolei budowa świetlicy wiejskiej w Borkach, to inwestycja, zakończenie której zaplanowane jest na przyszyły rok.