Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu z nagrodami

Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie przeprowadziła od 17 września do 23 października zabawę pn. „Kultura ludowa powiatu biłgorajskiego” . W konkursie wzięli udział czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu.

Ogółem wpłynęło 975 kuponów (w tym najwięcej z gmin Tarnogród i Aleksandrów oraz miasta Biłgoraj) z całego powiatu. Najwięcej głosów zdobył język gwarowy (gwara tarnogrodzka) – 332, słownictwo sitarzy). Na drugim miejscu piróg biłgorajski (kuchnia)- 285, na trzecim strój biłgorajsko – tarnogrodzki -192, na czwartym tradycja sitarska – 80.

Wśród prawidłowo wypełnionych kuponów wylosowano 39 laureatów. Wśród nich także mieszkańcy gminy Księżpol:

Marta Stachów (Księżpol),

Paweł Klucha (Księżpol),

Konstancja Raczkiewicz (Majdan Stary),

Łukasz Wróbel (Majdan Stary),

Amelia Mazurek (Majdan Stary),

Kacper Micyk (Majdan Stary),

Milena Kapka (Majdan Stary).

Podsumowanie zabawy i wręczenie nagród obyło się podczas XVII Jesiennego Spotkania Przyjaciół Bibliotek Powiatu Biłgorajskiego.