Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu  informuje, że od stycznia 2024 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy