Gmina Księżpol otrzymała drugą dotację na zakup sprzętu do organizacji nauczania zdalnego.

Gmina Księżpol w czerwcu otrzymała środki finansowe na zakup  kolejnych laptopów dla szkół podstawowych w ramach drugiej edycji programu pn. „Zdalna Szkoła+”.   Dofinansowanie w kwocie 74 991,00 złotych zostanie przeznaczone na zakup   laptopów, które  w większości zostaną użyczone przez szkoły uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych. Szacuje się, że ww. kwota otrzymanej dotacji powinna wystarczyć na zakup 21 laptopów z wyposażeniem . W poprzedniej edycji programu gmina zakupiła 27 laptopów i zestawów słuchawkowych za łączną kwotę 60 tys.  zł.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1- Zdalna Szkoła.