Aktywna Tablica

Gmina Księżpol wykorzystała całość wsparcia finansowego pozyskanego z rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Gmina Księżpol otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie  technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”
w wysokości 105.000,00 zł, przy wkładzie własnym gminy w wysokości 26.250,00 zł. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł zatem 131.250,00 zł.

Przekazane przez Wojewodę Lubelskiego środki finansowe wraz z 20 % wkładem własnym gminy trafiły do trzech szkół z Gminy Księżpol tj. do Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w łącznej kwocie 43.750,00 zł, do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu w łącznej kwocie 43.750,00 zł oraz do Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w łącznej kwocie 43.750,00 zł.

Wsparcie finansowe zostało w całości przeznaczone na zakup narzędzi do terapii, diagnozy i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów posiadających opinie o pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zakupione pomoce wesprą szkoły w procesie kształcenia z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, a wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do ich indywidualnych potrzeb.