„Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Księżpol”

Dofinansowanie dla Gminy Księżpol w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027 na realizację projektu pt.: „Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Księżpol”.

Głównym celem projektu jest nabycie i rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wsparcie uzdolnień i  zainteresowań 90 uczniów szkół podstawowych mieszkających w  Gminie  Księżpol.

Grupą docelową są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Księżpol.

Realizacja projektu będzie odbywać się w ramach przeprowadzanych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia praktyczne będą realizowane  w 6 grupach i  będą obejmować tematy związane z technologią cyfrową i rozwijaniem  kompetencji cyfrowych. Każdy uczestnik odbędzie 24 godzinne szkolnie w grupach oraz 6 godzinne  indywidualne zajęcia. Planowany termin realizacji projektu to 2024 rok.

Łączny koszt projektu wynosi 231.300,00 zł, z czego wysokość dofinansowania
wynosi (90%) 208.170,00 zł, w tym płatność ze środków europejskich wynosi 196.605,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 11.565,00 zł. Wysokość wkładu własnego wynosi (10%) 23.130,00 zł.