HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY KSIĘŻPOL 2022

Trasa Termin I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Księżpol, Borki Zynie (od strony Księżpola) 1 PT. 7 4 4 1 15 6 3 1 5 2 7 21 4 2
Korchów Pierwszy, Korchów Drugi, Płusy 2 PON. 10 14 14 11 25 9 13 11 8 12 10 24 14 12
Majdan Stary, Zynie-Zagać, Zynie Gliny, Markowicze

Cegielnia Markowicze

2 ŚR. 12 9 9 13 27 11 8 13 10 14 12 26 9 14
Majdan Nowy, Kulasze, Rogale, Nowy Lipowiec,

Stary Lipowiec

2 CZW. 13 10 10 14 28 12 9 14 11 8 13 27 10 8
Zawadka, Budzyń, Rakówka, Przymiarki, Marianka, Pawlichy, Stare Króle 2 PT 14 11 11 8 22 13 10 8 12 9 14 28 05.11 9

INFORMACJE DODATKOWE

Odpady z pojemników i odpady segregowane w workach: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz popiół odbierane będą co miesiąc.
W kwietniu i październiku  będą dodatkowo odbierane przeterminowane leki i chemikalia – w szczelnie zamkniętych i opisanych co do zawartości opakowaniach (np. farby, lakiery, ,), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, tusze, odpady z odzieży i tekstyliów, zużyte opony z samochodów.

Pojemniki i worki z odpadami prosimy wystawiać przed posesje (do drogi dojazdowej) do godz. 7:00.
Prosimy nie wystawiać w terminach odbioru odpadów części samochodowych, ponieważ nie zostaną zabrane. Odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

ZASADY SEGREGACJI:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Worek żółty

wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych), plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów, dezodorantach) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, doniczki, aluminiowe i stalowe puszki np. po napojach, drobne metale np. kapsle, nakrętki od słoików, zabawki z tworzywa sztucznego lub metalu.

Wszystkie opakowania wrzucamy bez zawartości!

nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po olejach silnikowych i smarach, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD, opakowań po środkach ochrony roślin, styropianu, pieluch jednorazowych i podpasek.

PAPIER

Worek niebieski

wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy,    zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

nie wrzucamy: papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO

Worek zielony

 

 

wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Wszystkie opakowania szklane wrzucamy bez nakrętek, kapsli i zawartości!

nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb okiennych i zbrojonych, kineskopów, termometrów.

POPIÓŁ, DROBNY GRUZ
Worek szary
wrzucamy: zimny popiół, drobny gruz.

nie wrzucamy: odpadów zawierających azbest!

„BIO”

Worek brązowy

wrzucamy: skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.).

nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi  i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).