Informacja dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Księżpol ze stanem na dzień 29.12.2023 r.

Informacja dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Księżpol ze stanem na dzień 29.12.2023 r.

 

Gmina Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Księżpol 192 94 3 327 642,88