Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że na mocy zawartego aneksu z dnia 04.12.2023r. do porozumienia z dnia 12.07.2019r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Księżpol funkcjonuje Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych i ma na celu dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzędzie Gminy Księżpol ul. Biłgorajska 12; 23-415 Księżpol pokój nr 12 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 i na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Księżpol wnioskowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania (telefon: 84 687 74 19 ).

Szczegóły dotyczące Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html